Komori Shrine

Address 272 O, Tawaramoto-cho, Shiki-gun, Nara

Search this place on Google.

Overview

Komori Shrine is an auxiliary shrine of O Shrine dedicated to O no Yasumaro.